Vi Bilägare
Full screen

Description

Placeras i artikelflödet på position 2 eller 3.

Product details

Dimensioner
580x400 px
Frekvens
5 utskick per vecka
Prenumeranter
16,000
Öppningsfrekvens
38%

Sold by

Ad specifications